home

  Cinematographer, photographer, director and producer. A graduate of the Film and Television School in Katowice in the Department of Film, Television and Photography. In the 90s he co-founded the "Ślizg" magazine, as a photographer he cooperated with many sports magazines. Director, operator and producer of short film forms and documentaries. During his numerous travels around the world, he created many different series of photographs crowned with exhibitions. The last vernissage "Hunting for waves" took place in August 2019. in Warsaw.

-------------

   Operator filmowy, fotograf, reżyser i producent. Absolwent Szkoły Filmowej WRiTV w Katowicach na wydziale Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii. W latach 90-tych współtworzył magazyn Ślizg, jako fotograf współpracował z wieloma magazynami sportowymi. Reżyser, operator i producent krótkich form filmowych oraz filmów dokumentalnych. W trakcie swoich licznych podróży  po świecie, stworzył wiele rozmaitych cykli fotografii zwieńczonych wystawami. Ostatni wernisaż pt. “Polując na fale” odbył się w sierpniu 2019r. w Warszawie.

 

 

Sebastian Perchel

sebastianperchel@gmail.com